nozologia co to jest
Leczenie Nozologia co to znaczy. Definicja wiedzy medycznej zajmująca się podziałem (klasyfikacją.

Czy przydatne?

Definicja Nozologia

Co znaczy NOZOLOGIA: (od gr. nosos – dolegliwość i logos – edukacja) – tematyka wiedzy medycznej zajmująca się podziałem (klasyfikacją) chorób i ich opisem. Kluczowy podział chorób opiera się na ich etiologii, patogenezie i objawach dolegliwości. Podejście to przejęła psychologia kliniczna w modelu diagnozy nozologicznej (różnicowej), której celem było rozpoznanie określonej jednostki chorobowej. Mechanizm nozologiczny jest fundamentem podręczników diagnostycznych, takich jak DSM-IV i ICD-10. Opisują one jednostki nozologiczne, a więc konkretne zaburzenia zarówno somatyczne (na przykład grypa), jak i psychiczne (na przykład schizofrenia). Rozpoznania zaburzenia dokonuje się opierając się na symptomów, które mogą występować w stałych konfiguracjach, tworząc syndrom.Trafne rozpoznanie pozwala prognozować dalszy przebieg dolegliwości i ustalić rokowania. W ten schemat diagnozy wpisane jest jednak ryzyko błędów, takich jak: uprzedmiotowienie pacjenta i redukcja go do schorzenia, skrajne myślenie o pacjencie i etykietowanie go.  Postęp wiedzy psychologicznej doprowadził do sformułowania nowych modeli diagnozy. Jednym z nich jest schemat funkcjonalny – w jego ramach diagnosta, wyjaśniając problem osoby, koncentruje się na jej funkcjonowaniu w ustalonych obszarach życia albo zadaniach, ocenia jej zasoby i trudności i w oparciu o to znajduje możliwe rozwiązania. Drugim modelem jest diagnoza interakcyjna, odmiennie psychospołeczna, w ramach której osoba aktywnie uczestniczy w badaniu, wnosząc do niego unikalny wkład

Czym jest Nozologia znaczenie w Słownik na N .