acting co to jest
Leczenie Out acting co to znaczy. Definicja zachowania, które uzewnętrzniają konflikty przeżywane.

Czy przydatne?

Definicja Out acting

Co znaczy OUT ACTING: oznacza dosłownie: rozegranie w działaniu. Znaczy zachowania, które uzewnętrzniają konflikty przeżywane poprzez osobę. Osoba podejmuje te zachowania powodowana nieświadomą potrzebą opanowania lęku związanego z wewnętrznie zakazanymi uczuciami, pragnieniami albo fantazjami. Przez odgrywanie czarnych scenariuszy zamienia bierne w aktywne, przekształca poczucie bezradności i słabości w doświadczenie sprawstwa i władzy. Nancy Williams opisuje w Diagnozie psychoanalitycznej własną pacjentkę, nauczycielkę, która miała bardzo surową, oceniającą matkę. W rezultacie była pełna lęku i spragniona bliskości. Kilka tygodni po rozpoczęciu terapii wdała się w romans z koleżanką o imieniu Nancy. Jak interpretuje Williams, pacjentka zapragnęła bliskości ze swą terapeutką, a zarazem nieświadomie obawiała się, Iż terapeutka – podobnie jak matka – odniesie się do jej uczuć pogardliwie. Poradziła sobie z zakazanymi pragnieniami, rozgrywając je w działaniu. Ujawniła to, czego pragnęła i czego zarazem się lękała, w stosunku z kimś o tym samym imieniu co terapeutka. W węższym znaczeniu acting out odnosi się do procesu terapii, gdy pacjent wyraża jakieś wspomnienie, postawę albo konflikt przez działanie, a nie słowami. I nie jest świadomy, Iż w ten sposób próbuje czegoś uniknąć. Np. zachowuje się buntowniczo wobec terapeuty, a zarazem nie przypomina sobie, Iż podobne postawy i uczucia przejawiał wobec rodzica

Czym jest Out acting znaczenie w Słownik na O .