prozopagnozja co to jest
Leczenie Prozopagnozja co to znaczy. Definicja roku niemiecki neurolog Joachim Brodamer. Znaczy on.

Czy przydatne?

Definicja Prozopagnozja

Co znaczy PROZOPAGNOZJA:  zwana jest także ślepotą twarzy. Termin wprowadził w 1947 roku niemiecki neurolog Joachim Brodamer. Znaczy on zaburzenie neurologiczne opierające na niemożności rozpoznania twarzy widzianych już osób, nawet tych bliskich i dobrze znanych. Sytuacja taki opisuje neurolog Oliver Sacks w książce Mężczyzna, który pomylił własną żonę z kapeluszem. Chory nie rozpoznaje twarzy, a zarazem nie ma kłopotów ze wzrokiem ani z zapamiętywaniem innych faktów. Jeden z farmerów opisywany poprzez Ritę Carter w Tajemniczym świecie umysłu po urazie mózgu zupełnie utracił umiejętność rozpoznawania ludzi, lecz bez wahania potrafił nazwać każdą ze swoich 36 owiec. Osoba z prozopagnozją rozróżnia zazwyczaj poszczególne części twarzy, lecz ich kształt i położenie u wszystkich ludzi wydają się jej jednakowe. Co ciekawe, nie rozpoznając bliskich, reaguje na nich emocjonalnie, o czym świadczy przyspieszone tętno – a zatem rozpoznaje ich na poziomie utajonym.Zapamiętanie i rozpoznawanie twarzy jest tak istotne w życiu społecznym, Iż nasze mózgi zaopatrzone są w szczególny korowy mechanizm ich identyfikacji. Biegnie on od kory wzrokowej do kory przedczołowej, przechodzi poprzez region najważniejszy dla rozpoznania twarzy – powierzchnię przyśrodkową na styku płata potylicznego i zakrętu hipokampa. Po drodze wiadomość o twarzy trafia do jądra migdałowatego, gdzie zyskuje znaczenie emocjonalne. Zależnie od tego, gdzie zlokalizowany jest uraz, prozopagnozja może być bardziej albo mniej nasilona.Nowsze badania (publikowane w „American Journal of Medical Genetics” z czerwca 2006 roku) sugerują, Iż dolegliwość może być dziedziczna. Wywołuje ją mutacja w jednym tylko genie; zdarza się, Iż dolegliwość dotyka wielu osób w rodzinie. Szacuje się, Iż na prozopagnozję może cierpieć nawet do 2 procent populacji ludzkiej.Nawet niewielki stopień prozopagnozji może nam utrudniać życie. Chorzy wypracowują różne strategie, aby sobie z tym poradzić. Np. rozpoznają ludzi w oparciu o ich charakterystyczne cechy (głos, ubranie, kolor włosów i tym podobne). Unikają także sytuacji, które mogłyby ich narazić na kłopoty – tłocznych miejsc albo zajęć wymagających kontaktu z różnymi osobami

Czym jest Prozopagnozja znaczenie w Słownik na P .