osobowość psychopatyczna co to jest
Leczenie Psychopatyczna osobowość co to znaczy. Definicja antyspołecznych zaburzeniach osobowości.

Czy przydatne?

Definicja Psychopatyczna osobowość

Co znaczy PSYCHOPATYCZNA OSOBOWOŚĆ: zaburzenie struktury osobowości (dziś mówi się raczej o antyspołecznych zaburzeniach osobowości). Charakteryzuje się powierzchownością uczuciową, brakiem empatii i uczuć moralnych, nieliczeniem się z uczuciami innych, lekceważeniem norm, brakiem wyrzutów sumienia i poczucia winy, skłonnością do agresji i przemocy, deficytem lęku i powiększonym zapotrzebowaniem na stymulacje. Wg Roberta Hare, na psychopatię składają się dwa impulsy: izolacja emocjonalna i zachowania antyspołeczne: impulsywność, nieodpowiedzialność, lekkomyślność, liczne, krótkotrwałe związki, przestępczość w momencie młodzieńczym (nieletnim)

Czym jest Psychopatyczna osobowość znaczenie w Słownik na P .