regresja co to jest
Leczenie Regresja co to znaczy. Definicja raczej stosowany w znaczeniu wracania, cofania się.

Czy przydatne?

Definicja Regresja

Co znaczy REGRESJA: (od ?Xac. regressio – cofanie się) – termin wieloznaczny, raczej stosowany w znaczeniu wracania, cofania się (synonim progresji a więc rozwoju). Znaczy powrót do zachowania wcześniejszego (a więc retrogresja) bądź bardziej prymitywnego, dziecięcego, np. dwunastolatek rozpoczyna ssać kciuk. Istotny jest nawrót, cofnięcie się w rozwoju; regresją nie nazywa się prymitywnych zachowań, które nigdy nie znikły z repertuaru osoby. Sporo teorii rozwoju zakłada, Iż postęp nie jest liniowym parciem naprzód, jego etapem jest wycofanie się myślenia do wcześniejszej formy w celu rozpoczęcia uczenia się nowej sytuacji. Wg koncepcji psychoanalitycznej, stres albo lęk skutkuje ucieczkę osoby od rzeczywistości do stanu infantylnego. W tym ujęciu regresja odnosi się do systemu obronnego. Znaczy nieświadomą tendencję powracania w obliczu trudności do bezradnych, dziecięcych sposobów radzenia sobie z życiem. Jak pisze Nancy McWilliams z Rutgers University, pacjent, który zebrał się na odwagę i wypróbował wobec terapeuty nowy sposób zachowania (na przykład wyrażanie złości), na następnych sesjach regularnie powraca do starych sposobów myślenia i reagowania, ku konsternacji terapeuty. Nie jest regresją, gdy ktoś uświadamia sobie, Iż potrzebuje wsparcia i prosi, aby go przytulić, pocieszyć, ani gdy celowo szuka metody rozładowania (na przykład tupiąc nogami). Regresja jest działaniem nieświadomym – gdy kobieta po uświadomieniu sobie własnych ambicji bezwiednie zachowuje się jak uległa, mała dziewczynka; lub mężczyzna zaraz po tym, jak powiodło mu się z żoną osiągnąć nowy poziom bliskości, nieoczekiwanie rozpoczyna krzyczeć na nią i odrzucać ją emocjonalnie. Odmianą regresji jest somatyzacja. Nie wszystkie osoby na stres zmiany reagują chorobą, co pozwala im zostać w łóżku i zwolnić się z odpowiedzialności za różne kwestie. Jeżeli regresja jest fundamentalną strategią radzenia sobie, to – jak pisze McWilliams – mamy do czynienia z osobowością infantylną

Czym jest Regresja znaczenie w Słownik na R .