angielskiego resilience co to jest
Leczenie Resilience z angielskiego co to znaczy. Definicja ten, różnie wyjaśniony w poezji.

Czy przydatne?

Definicja Resilience z angielskiego

Co znaczy RESILIENCE Z ANGIELSKIEGO: oznacza dosłownie prężność, elastyczność i giętkość. Termin ten, różnie wyjaśniony w poezji polskojęzycznej, odnosi się do zespołu zdolności, które pozwalają nam efektywnie radzić sobie z sporym stresem, jak strata pracy, poważna dolegliwość czy Zgon kogoś bliskiego, odbijać się od dna po takich dramatach. Radzenie sobie nie znaczy, Iż nie doświadczamy trudności, nie cierpimy.Lecz mimo martwienia się i cierpienia potrafimy zachować równowagę w stresujących okolicznościach i traumatycznych zdarzeniach, a również twórczo radzić sobie z przeciwnościami losu. Nie to jest właściwość wrodzona. Resilience rozwija się wskutek doświadczania w życiu różnych trudności i zagrożenia fundamentalnych wartości, jak życie, zdrowie i tym podobne Tworzy się właśnie wtedy, gdy konfrontujemy się z takim ryzykiem i podejmujemy różne działania, co pozwala nam zdobywać zasoby odporności.  Kluczową rolę w tej odporności odgrywa umiejętność oder­wania się od negatywnych doświadczeń i wzbudzania w sobie pozytywnych emocji.Pozytywne emocje pośredniczą w procesie przezwyciężania negatywnych doświadczeń – dzięki nim ludzie ciężko doświadczeni poprzez los umieją w nowy sposób spojrzeć na swe doświadczenia i zachować nadzieję, która nakręca spiralę pozytywnych mechanizmów.  W okolicy umiejętności wzbudzania w sobie pozytywnych emocji, na specjalną odporność, jaką jest resilience, składają się: umiejętność tworzenia realnych planów i podejmowania kroków ku ich realizacji, pozytywny obraz siebie i przekonanie o swoich możliwościach, zdolność radzenia sobie z mocnymi uczuciami i impulsami i budowania wspierających stosunku z innymi ludźmi. American Psychological Association opracowało poradnik, gdzie podaje wskazówki, jak można rozwijać tego typu odporność na życiowe dramaty. Pomiędzy innymi radzi, ?Xeby podtrzymywać dobre stosunki z rodziną i przyjaciółmi, umieć bazować na sobie, lecz także na innych, zaakceptować to, czego zmienić nie możemy, a zarazem szukać dróg zmiany tego, na co wpływ mamy. Nie czekać, aż problemy same miną, ale podejmować działania i każdego dnia posuwać się aczkolwiek o krok w kierunku realizacji swoich celów.Szukać okazji, aby lepiej siebie poznać, ufać swoim możliwościom i intuicji. W każdych okolicznościach zachować dystans i optymistyczne nastawienie. Umieć się zatroszczyć o siebie i o swoje potrzeby.  Badaniem resilience zajmują się między innymi prof. Ann S. Masten z University of Minnesota i dr Michael Ungar z Dalhousie University. W Polsce tą problematyką zajmuje się prof. Helena Sęk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czym jest Resilience z angielskiego znaczenie w Słownik na R .