rodzaje inteligencji howarda co to jest
Leczenie Rodzaje inteligencji wg howarda gardnera co to znaczy. Definicja porozumiewania się dzięki.

Czy przydatne?

Definicja Rodzaje inteligencji wg howarda gardnera

Co znaczy RODZAJE INTELIGENCJI WG HOWARDA GARDNERA: Inteligencja językowa – zdolność czytania, pisania i porozumiewania się dzięki słów, idealnie rozwinięta u pisarzy, pisarzy i mówców.Inteligencja logiczna albo matematyczna – zdolność rozumowania i liczenia. Najlepiej jest rozwinięta u ekonomistów, naukowców, inżynierów, prawników i księgowych.Inteligencja wizualno-przestrzenna – zdolność malowania, rysowania, robienia artystycznych fotografii, rzeźbienia albo wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów; idealnie rozwinięta u nawigatorów i twórców.Inteligencja muzyczna – zdolność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy, a również stosowania rymu i rytmu. Szczególnie rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów, muzyków.Inteligencja interpersonalna (socjalna) – zdolność nawiązywania kontaktów; rozwinięta u sprzedawców, nauczycieli i przywódców.Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – zdolność skupienia uwagi na swoich uczuciach, zdolność wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i zdolność planowania. Ten rodzaj umiejętności wiąże się u nie wszystkich ludzi z ogromną intuicją.Inteligencja ruchowa – umiejętności manualne i zdolności sportowe; dobrze wykształcone u gimnastyków, tancerzy, rzemieślników i sportowców, a również chirurgów.Inteligencja przyrodnicza – zdolność rozumienia praw natury i postępowania odpowiednio z nimi; dobrze rozwinięta u biologów, rolników i osób działających na rzecz ochrony przyrody.Jedynie dwa pierwsze typy inteligencji są uznawane poprzez klasyczne modele edukacyjne

Czym jest Rodzaje inteligencji wg znaczenie w Słownik na R .