suplikacja co to jest
Leczenie Suplikacja co to znaczy. Definicja autoprezentacji. Nazwę zaczerpnięto od pieśni błagalnej.

Czy przydatne?

Definicja Suplikacja

Co znaczy SUPLIKACJA: (od ?Xac. suplicare – błagać) to jedna ze strategii autoprezentacji. Nazwę zaczerpnięto od pieśni błagalnej śpiewanej w kościele katolickim. W szczególności w trakcie jakichś klęsk zagrożeni albo oblężeni nieszczęśnicy zbierali się w kościele i śpiewali suplikacje: Święty Boże, święty silny / Święty a nieśmiertelny / Zmiłuj się nad nami. Psychologowie społeczni Edward Jones i Thane Pittman suplikacją nazwali jedną z opisanych poprzez siebie strategii kreowania u innych wizerunku własnej osoby. Bazuje ona na prezentowaniu siebie jako nieudacznika, pokazywaniu własnej słabości, bezbronności, niezaradności w nadziei, Iż w ten sposób uzyska się pomoc od innych. Strategia ta odwołuje się do normy odpowiedzialności socjalnej, która nakazuje pomagać tym, których losy od nas zależą. Jest efektywna, gdyż wywołuje sukces kontrastu i sprawia, Iż jeżeli do kolegi z pracy z prośbą o pomoc zwraca się bezbronna, nieradząca sobie z ksero koleżanka, to on może się wtedy poczuć bardziej kompetentny i doświadczony. I w rezultacie jest bardziej skłonny jej pomóc. Ona natomiast, dzięki strategii suplikacji, może się już dalej starać, zostaje zwolniona z wysiłków, ponieważ przecież jest taka biedna, bezbronna i niezaradna. Nie da sobie zwyczajnie porady. Nic dziwnego, Iż ze strategii tej chętnie korzystają osoby będące w depresji. Dowodzą tego badania Gifforda Weary i Joan Williams. Ich uczestniczkom mówiono, Iż jeżeli powiedzie im się w pierwszej serii zadań, to będą rozwiązywać podobne zadania. Okazało się, Iż po takiej informacji kobiety depresyjne już najpierw wypadały w zadaniach źle, gorzej od tych, którym „nie groziło” rozwiązywanie podobnych zadań w przyszłości. Specjalnym przypadkiem suplikacji jest udawanie głupka – co druga osoba przyznaje się, Iż od czasu do czasu stosuje tę strategię. Wydaje się, Iż częściej suplikację wykorzystują kobiety, gdyż wpasowuje się ona w stereotyp słabej i bezbronnej kobietki. Jednak badania Marka Leary pokazują, Iż obie płcie przyznają się do stosowania suplikacji równie regularnie, aczkolwiek w innych kontekstach. Mężczyźni częściej udają głupka wobec szefa, kobiety częściej okazują bezradność w stosunku z mężem

Czym jest Suplikacja znaczenie w Słownik na S .