synestezja co to jest
Leczenie Synestezja co to znaczy. Definicja wspólnie i aísthesis – poznanie przez zmysły) –.

Czy przydatne?

Definicja Synestezja

Co znaczy SYNESTEZJA: (od gr. synaísthesis – równoczesne postrzeganie; od sýn – wspólnie i aísthesis – poznanie przez zmysły) – spostrzeżenie o charakterze wielozmysłowym. Wskutek pobudzenia jednego receptora pojawiają się równocześnie spostrzeżenia charakterystyczne dla pobudzenia innego receptora. Osoby mające takie uzdolnienia mogą nie tylko słyszeć dźwięki, lecz odbierać ich barwy, zmieniające się zależnie od wysokości dźwięku. Dźwięki powodują u nich wrażenie miękkości, barwa niebieska odczuwana jest jako chłodna i tym podobne Na mln osób przypada dziesięciu synestetyków. Należeli do nich między innymi: rosyjski publicysta z fenomenalną pamięcią Solomon Szereszewski, Vladimir Nabokov i Arthur Rimbaud, Wassily Kandinsky i Paul Klee,  Mikołaj Rimski-Korsakow, Franciszek Liszt i John Lennon. Istnieją dwie teorie tłumaczące owo zdarzenie. Jedna mówi, Iż istnieje więcej połączeń synaptycznych między neuronami przenoszącymi „zmysłowe wiadomości”, a druga – Iż liczba połączeń synaptycznych jest taka sama, a mieszanie się odbieranych doświadczeń wynika z tego, Iż zachwiana jest równowaga między hamowaniem i wyciszaniem docierających impulsów w mózgu

Czym jest Synestezja znaczenie w Słownik na S .