transgresja co to jest
Leczenie Transgresja co to znaczy. Definicja wdzieranie się morza w ląd. W genetyce znaczy on.

Czy przydatne?

Definicja Transgresja

Co znaczy TRANSGRESJA: znaczy przekraczanie. W geografii tym terminem ustala się wdzieranie się morza w ląd. W genetyce znaczy on przekraczanie poprzez mieszańce cech organizmów rodzicielskich, na przykład dziecko niskich rodziców jest wysokie. Józef Kozielecki uczynił transgresję podstawowym definicją w swojej koncepcji. Działania transgresyjne – ekspansywne i twórcze – polegają na intencjonalnym wychodzeniu poza to, czym jesteśmy i co posiadamy. Przełamują one dotychczasowe granice osiągnięć i tworzą nowe wartości. Dzięki nim rozszerza się prywatne terytorium, wzbogaca nasze doświadczenie, powiększa zakres kontroli. Osiąganie następnych celów transgresyjnych nie tylko nie redukuje motywacji do podejmowania dalszych działań, lecz wręcz powiększa ją. Transgresje mogą być skierowane ku rzeczom, ludziom (altruizm, władza, nowy ład socjalny), ku symbolom (nowa wiedza, idee, sztuka), a Również ku sobie (autokreacja, samorozwój). Transgresja jest definicją szerszym niż twórczość, dotyczy także czynności ekspansywnych. Nie da się także zredukować jej do definicje osiągnięć – ponieważ obejmuje działania zarówno konstruktywne, jak i destruktywne. Trudno za osiągnięcia uznać dążenie do rozszerzania wolności (transgresja emancypacyjna) czy próby przedłużenia swego życia (transgresja temporalna). Jako przykład działania trans­gresyjnego można potraktować zerwanie zakazanego owocu poprzez Adama i Ewę, co stało się źródłem cierpienia, lecz pozwoliło im zarazem lepiej zrozumieć naturę dobra i zła

Czym jest Transgresja znaczenie w Słownik na T .