trauma co to jest
Leczenie Trauma co to znaczy. Definicja i psychicznego. W tym drugim przypadku znaczy, jak piszą.

Czy przydatne?

Definicja Trauma

Co znaczy TRAUMA: (z grec. znaczy ranę) dotyczy zarówno urazu fizycznego, jak i psychicznego. W tym drugim przypadku znaczy, jak piszą Bogdan Zawadzki i Jan Strelau: „stan psychiczny spowodowany działaniem zagrażających zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych, kierujący do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka”. Do stresorów wywołujących traumę należą zdarzenia powiązane z poważnym zranieniem, śmiercią albo naruszeniem integralności cielesnej własnej albo innych osób, takie jak: wypadki drogowe, klęski żywiołowe, działania wojenne, poważne dolegliwości, przemoc i gwałt.U części osób po takich wydarzeniach pojawiają się zaburzenia potraumatyczne, do których należą: ostra reakcja na stres (wg ICD-10) albo ostre zaburzenie stresowe (acute stress disorder, ASD, wg DSM-IV) i zaburzenie stresowe pourazowe, odmiennie zespół stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder, PTSD), Ostra reakcja na stres występuje bezpośrednio po zdarzeniu i trwa od 2 dni do 4 tygodni. Objawia się uczuciem obcości wobec siebie i swego ciała (depersonalizacja).Osoba doświadcza oszołomienia i odrętwienia, przerażeniu towarzyszą bezradność, gniew i rozpacz. Otaczający świat wydaje się nierealny, jakby ze snu (derealizacja). Ciągle przeżywa na nowo traumatyczne zjawisko, towarzyszą temu nasilony lęk i drażliwość. Jeżeli symptomy zaburzeń utrzymują się dłużej niż miesiąc, można przypuszczać, Iż mamy do czynienia z zespołem stresu pourazowego. Traumatyczne zjawisko powraca natrętnie w myślach (intruzje), snach i wspomnieniach. Osoba czuje i zachowuje się tak, jakby wypadki działy się ponownie, pojawiają się dysocjacyjne epizody retrospekcyjne (flashback). Unika zarazem bodźców skojarzonych z traumą

Czym jest Trauma znaczenie w Słownik na T .