teoria umysłu co to jest
Leczenie Umysłu teoria co to znaczy. Definicja w umyśle (mindreading), która – jak twierdzą.

Czy przydatne?

Definicja Umysłu teoria

Co znaczy UMYSŁU TEORIA: to wiedza o stanach mentalnych albo umiejętność do czytania w umyśle (mindreading), która – jak twierdzą niektórzy naukowcy – ma charakter naiwnej teorii, a zatem konstruowanego w umyśle modelu służącego do wyjaśniania i przewidywania zachowań innych ludzi i własnych. Wyjaśniając i przewidując zachowania, odwołujemy się do intencji, uczuć, pragnień i przekonań, których nie możemy bezpośrednio zobaczyć, lecz wnioskujemy o ich istnieniu i wpływie na nasze i innych ludzi zachowanie. Innymi słowy, budujemy naiwne teorie na temat umysłu, odmiennie naiwne teorie psychologiczne, albo zwyczajnie staramy się zrozumieć świat socjalny (social understanding).W psychologii rozwojowej badania nad dziecięcą teorią umysłu zostały rozpoczęte dzięki dwóm niezależnie pracującym grupom badaczy. Henry Wellman użył terminu „teoria umysłu” badając metapoznanie i pisząc o dziecięcych koncepcjach poznania, a David Premack i Guy Woodruff posłużyli się tym terminem badając myślenie szympansów. Nadzwyczajnie błyskawicznie termin ten stał się dostępny – poprzez jednych badaczy stosowany w metaforycznym, szerokim znaczeniu (każda naiwna psychologia), poprzez innych w znaczeniu dosłownym i wąskim (wewnętrzny schemat świata mający cechy teorii).Klasyczne już dziś badania nad dziecięcymi teoriami umysłu prowadzono używając tak zwany testów fałszywego przekonania (false belief tests). Dwa w najwyższym stopniu znane zadania tego rodzaju, to test niespodziewanej zmiany (autorstwa Heinza Wimmera i Josefa Pernera) i test zwodniczego pudełka (Josefa Pernera, Susan Leekam i Heinza Wimmera). W pierwszym zadaniu dziecko patrzy na przedstawioną z użyciem dwu laleczek historyjkę – obie laleczki na początku chowają pewien element (na przykład kolorową kulkę) w miejscu A, w dalszym ciągu jedna z nich wychodzi, druga laleczka wyjmuje element i chowa w miejscu B, a wtedy wraca laleczka pierwsza. Dziecku zadawane jest pytanie: „Gdzie ta laleczka poszuka swojej kulki?”. Przewarzająca część dzieci, które zbliżają się do swoich czwartych urodzin, odpowiada poprawnie, a więc rozumie błędne, jest to fałszywe, przekonanie laleczki jako przyczynę jej zachowania (poszuka w A, ponieważ myśli, Iż tam jest, ponieważ tam zostawiła).W drugim zadaniu, które także rozwiązują po raz pierwszy poprawnie dzieci w wieku 4 lat, pokazujemy dziecku znany mu pojemnik czy opakowanie (na przykład po paście do zębów, po czekoladzie) i pytamy „Jak myślisz, co jest w środku?”. Po uzyskaniu odpowiedzi otwieramy pudełko, które okazuje się zawierać zupełnie nieoczekiwanie inny element (na przykład kredki).  Pytamy wtedy: „Co twój kolega powie, Iż jest w tym pudełku, gdy je zobaczy pierwszy raz, o, takie zamknięte?” i „Co ty najpierw, jak pierwszy raz je zobaczyłeś, myślałeś, Iż jest w środku?”. By dać poprawną odpowiedź, dziecko musi rozumieć, Iż nasze wewnętrzne przekonania są powodem naszych zachowań, a zatem mieć teorię umysłu

Czym jest Umysłu teoria znaczenie w Słownik na U .