inteligencje wielorakie co to jest
Leczenie Wielorakie inteligencje co to znaczy. Definicja nie jest jednowymiarowa, a każdy z nas.

Czy przydatne?

Definicja Wielorakie inteligencje

Co znaczy WIELORAKIE INTELIGENCJE: Koncepcja inteligencji wielorakich zakłada, Iż inteligencja nie jest jednowymiarowa, a każdy z nas posiada przynajmniej kilka jej rodzajów. Jej autor, prof. Howard Gardner, psycholog z Harvard University wyróżnił początkowo siedem typów inteligencji: językową, muzyczną, przestrzenną, matematyczno-logiczną, kinestetyczną, intrapersonalną i interpersonalną. W następnych latach wzbogacił ten podział o inteligencję przyrodniczą. Naukowiec rozważał także wyróżnienie dziewiątej inteligencji – egzystencjalnej, która sprzyja filozoficznym poszukiwaniom

Czym jest Wielorakie inteligencje znaczenie w Słownik na W .