wiktymizacja co to jest
Leczenie Wiktymizacja co to znaczy. Definicja doznanie krzywd i szkód wskutek jakiegoś zdarzenia, a.

Czy przydatne?

Definicja Wiktymizacja

Co znaczy WIKTYMIZACJA: mechanizm stawania się ofiarą, pokrzywdzenie, a więc doznanie krzywd i szkód wskutek jakiegoś zdarzenia, a również działania prowadzące do tego, Iż dana osoba staje się ofiarą przemocy. Pokrzywdzenie obejmować może szkody materialne, krzywdy moralne, zmiany w psychice. W ramach wiktymologii bada się rolę ofiary w genezie przestępstwa, określa impulsy decydujące o podatności wiktymizacyjnej i charakterystyki osób w najwyższym stopniu narażonych na stanie się ofiarą i poszukuje metod zapobiegania ewentualnej wiktymizacji, a również możliwości tworzenia systemów kompensowania pokrzywdzonym szkód wyrządzonych przestępstwem. Badania pokazują, Iż każda wiktymizacja może zwiększać podatność na ponowne stanie się ofiarą. Zwraca się uwagę na ryzyko wystąpienia wiktymizacji wtórnej, kiedy ofiara przestępstwa ponownie doznaje krzywdy i cierpienia w wyniku niewłaściwych procedur procesowych. Chodzi na przykład o wielokrotne przesłuchiwanie ofiar przestępstw na tle seksualnym

Czym jest Wiktymizacja znaczenie w Słownik na W .