wytrzymałość co to jest
Leczenie Wytrzymałość co to znaczy. Definicja adekwatnego reagowania w przypadkach wymagających.

Czy przydatne?

Definicja Wytrzymałość

Co znaczy WYTRZYMAŁOŚĆ: jak napisał Jan Strelau - to: "umiejętność do adekwatnego reagowania w przypadkach wymagających długotrwałej albo wysoko stymulującej aktywności i w uwarunkowaniach silnej stymulacji zewnętrznej"

Czym jest Wytrzymałość znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wiktymizacja:
Definicja się ofiarą, pokrzywdzenie, a więc doznanie krzywd i szkód wskutek jakiegoś zdarzenia, a również działania prowadzące do tego, Iż dana osoba staje się ofiarą przemocy. Pokrzywdzenie obejmować może wytrzymałość co to jest.
Co znaczy Wyparcie:
Definicja hipotetyczne mechanizmy albo czynności psychiczne funkcjonujące w celu ochrony jednostki przed myślami, impulsami i wspomnieniami, które mogłyby spowodować lęk, obawę lub poczucie winy, gdyby stały wytrzymałość definicja.
Co znaczy Warunkowy Bodziec:
Definicja neutralny, wywołujący reakcję bardzo podobną do reakcji bezwarunkowej (automatycznej, instynktownej) dopiero po tym, gdy zostanie skojarzony z impulsem bezwarunkowym (wyzwalającym reakcję wytrzymałość co znaczy.
Co znaczy Wielorakie Inteligencje:
Definicja inteligencji wielorakich zakłada, Iż inteligencja nie jest jednowymiarowa, a każdy z nas posiada przynajmniej kilka jej rodzajów. Jej autor, prof. Howard Gardner, psycholog z Harvard University wytrzymałość słownik.
Co znaczy Wariograf:
Definicja – różny i gr. graphein – pisać), odmiennie poligraf – kolokwialnie (aczkolwiek niesłusznie) zwany jest także wykrywaczem kłamstw. Jego historia sięga XVII wieku, kiedy to Daniel Defoe w oparciu o wytrzymałość znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: