bollandyści co to jest
Co to znaczy bollandyści? Definicja bollandyści towarzystwo jezuitów belg. zajmujących się.

Czy przydatne?

Definicja bollandyści

Definicja z ang. Bollandists, z niem. Bollandists.

Co to znaczy BOLLANDYŚCI bollandyści towarzystwo jezuitów belg. zajmujących się spisywaniem serii żywotów świętych pańskich, zatytułowanej (z łaciny) Acta sanctorum.Etym. - od nazwiska Jana Bollandusa (Jean de Bolland), 1596-1665, który wydał w 1643 r. pierwsze tomy tej serii, liczącej dziś przeszło 60 pozycji

Czym jest bollandyści znaczenie w Znaczenie B .