bryg co to jest
Co to znaczy bryg? Definicja bryg handl. żaglowiec rejowy o 2 masztach. brygant dawn. bandyta.

Czy przydatne?

Definicja bryg

Definicja z ang. brig, z niem. Brigg.

Co to znaczy BRYG bryg handl. żaglowiec rejowy o 2 masztach.brygant dawn. bandyta, rozbójnik.brygada wojsk. związek taktyczny kilku pułków a. batalionów; zespół kilku dywizjonów okrętów woj.; ekipa ludzi wykonywających razem jakąś pracę fiz.brygadier brygadzista, kierownik brygady; dawn. stopień wojsk. wyższy od pułkownika, niższy od generała.brygantyna szkunerbryg, bryg z ożaglowaniem gaflowym na tylnym maszcie.Etym. - z angielskiego: brig (skr. od brigantine) 'bryg' (z wł. brigantino pierw. 'statek piracki; brygantyna' od brigante 'rozbójnik'), fr. brigadier wojsk. 'brygadier' i brigade 'brygada' (z wł. brigata 'kompania, grono; jp.' r.ż., p.p.) od brigare pierw. 'walczyć; zabiegać (o co)' z briga 'spór; kłótnia; kłopot'

Czym jest bryg znaczenie w Znaczenie B .