co to jest
Co to znaczy CEN? Definicja CEN-, CENO- w złożeniach: wspólny; ogólny; por. keno-. cenestezja psych.

Czy przydatne?

Definicja CEN

Definicja z ang. CEN, z niem. CEN.

Co to znaczy CEN CEN-, CENO- w złożeniach: wspólny; ogólny; por. keno-.cenestezja psych. zmysł ogólny, całość nieokreślonych doznań pochodzących z własnego organizmu; poczucie swego ciała; por. kinestezja.cenobita członek ekipy relig., zakonnik, żyjący razem z innymi; por. eremita.Etym. - gr. koinós 'wspólny; ogólny'; por. koine; -estezja od aisthēsis 'czucie', por. esteta; późn.z łaciny coenobium 'współżycie' z gr. r.nij. od koinóbios 'żyjący razem'; zobacz bio-; por. biocenoza

Czym jest CEN znaczenie w Znaczenie C .