co to jest
Co to znaczy CEN? Definicja KENO-, -CEN w złożeniach: niedawny, nowy; współczesny; por. cen.

Czy przydatne?

Definicja CEN

Definicja z ang. CEN, z niem. CEN.

Co to znaczy CEN KENO-, -CEN w złożeniach: niedawny, nowy; współczesny; por. cen-.kenozoik era kenozoiczna, najmłodsza w dziejach Ziemi, trwająca do dziś, obejmująca trzeciorzęd i czwartORZęD, Tabl. 7.Etym. - n.z łaciny caenozoicum 'jw.' od gr. kainós 'nowy'; por. eocen; holocen; miocen; oligocen; paleocen; plejstocen; pliocen; zobacz -zoik

Czym jest CEN znaczenie w Znaczenie C .