churrigueryzm co to jest
Co to znaczy churrigueryzm? Definicja churrigueryzm [wym. czurrigeryzm] kierunek w XVIII-wiecznej.

Czy przydatne?

Definicja churrigueryzm

Definicja z ang. churrigueresque, z niem. Churrigueresco.

Co to znaczy CHURRIGUERYZM churrigueryzm [wym. czurrigeryzm] kierunek w XVIII-wiecznej archit. hiszp. będący swoistą, lokalną odmianą baroku, gdzie obiekt dekoracyjności góruje nad konstrukcją, wyrażając się gł. w obfitości detali rzeźbiarskich (spiralne kolumny, gięte i łamane gzymsy, festony, lambrekiny, zawiły ornament roślinny, rzeźby figuralne i tak dalej).Etym. - od nazwiska hiszp. rodziny architektów i rzeźbiarzy: Churriguera

Czym jest churrigueryzm znaczenie w Znaczenie C .