corporate state co to jest
Co to znaczy corporate state? Definicja corporate state [wym. ko:poret stejt] kapitalistyczne kraj.

Czy przydatne?

Definicja corporate state

Definicja z ang. corporate state, z niem. Ständestaat.

Co to znaczy CORPORATE STATE corporate state [wym. ko:poret stejt] kapitalistyczne kraj ogromnych korporacji (przedsiębiorstw), wspomaganych państwowym interwencjonizmem.Etym. - z angielskiego: 'jw.'; corporate 'korporacyjny; w odniesieniu ogromnych przedsiębiorstw' z ?Xac.corporatus, zobacz korporacja; state 'stan; kraj' z ?Xac. status, zobacz statut

Czym jest corporate state znaczenie w Znaczenie C .