cyrkulacja co to jest
Co to znaczy cyrkulacja? Definicja cyrkulacja krążenie, obieg; ruch okrężny a. wielokierunkowy.

Czy przydatne?

Definicja cyrkulacja

Definicja z ang. circulation, z niem. Verkehr.

Co to znaczy CYRKULACJA cyrkulacja krążenie, obieg; ruch okrężny a. wielokierunkowy.circa ?Xac., [wym. c-irka] ok.; mniej więcej (skr. ca).cyrkumferencja żart. obwód (w pasie, osoby tęgiej).cyrkularz przest. okólnik, pismo okólne.cyrkuł dawn. (zwł. w byłym zaborze ros.) okręg miasta; komisariat policji.Etym. - późn.z łaciny circulari 'ustawiać w koło' od ?Xac. circulus, zobacz cyrkiel; ?Xac. circumferentia 'obwód' z circumferre 'obnosić; okrążać' od circus (zobacz cyrkiel) + ferre, zobacz ferować

Czym jest cyrkulacja znaczenie w Znaczenie C .