demokracja co to jest
Co to znaczy demokracja? Definicja demokracja władza ludu, społeczeństwa; ustrój polit., gdzie.

Czy przydatne?

Definicja demokracja

Definicja z ang. democracy, z niem. Demokratie.

Co to znaczy DEMOKRACJA demokracja władza ludu, społeczeństwa; ustrój polit., gdzie władza należy do ludu; władza większości; (d. bezpośrednia) forma rządów, gdzie władzę najwyższą sprawuje ogół obywateli brezpośrednio (jak na przykład w miastach-krajach staroż. Grecji); (d. reprezentacyjna a. pośrednia) forma rządów, gdzie władzę najwyższą, nadaną ogółowi obywateli, sprawują oni poprzez swoich przedstawicieli (deputowanych, posłów senatorów i tak dalej) powoływanych w drodze wolnych wyborów; (d. szlachecka) hist. w feudalnej Polsce, zwł. XV-XVI w., władza polit. całej szlachty, korzystającej z przywilejów i swobód polit., sprawowana przez sejmiki i sejm; prawa i swobody obywatelskie.demokrata stronnik, zwolennik demokracji; członek partii demokratycznej (w stanach zjednoczonych ameryki); por. republikanin.demokratyczny zgodny z zasadami demokracji, bliski, sprzyjający masom ludowym; łatwo popularny, powszechnie zrozumiały.demokratyzm wyznawanie, uznawanie zasad, dążności demokratycznych.Etym. - gr. dēmokratía 'ludowładztwo'; zobacz demos; -kracja

Czym jest demokracja znaczenie w Znaczenie D .