deprecjacja pieniądza co to jest
Co to znaczy deprecjacja pieniądza? Definicja deprecjacja pieniądza - spadek jego wartości (w.

Czy przydatne?

Definicja deprecjacja pieniądza

Definicja z ang. depreciation of money, z niem. Geldentwertung.

Co to znaczy DEPRECJACJA PIENIĄDZA deprecjacja pieniądza - spadek jego wartości (w relacji do walut zagranicznych); pomniejszenie siły nabywczej pieniądza; por. rewaluacja.deprecjonować.Etym. - późn.z łaciny depretiare 'obniżać cenę'; zobacz de-; pretium, zobacz precjoza

Czym jest deprecjacja pieniądza znaczenie w Znaczenie D .