quanti tutti co to jest
Co to jest e tutti quanti? Definicja e tutti quanti wł., lekc. i wszyscy pozostali; i cała reszta.

Czy przydatne?

Definicja e tutti quanti

Definicja z ang. e tutti quanti, z niem. e tutti quanti.

Co znaczy E TUTTI QUANTI: e tutti quanti wł., lekc. i wszyscy pozostali; i cała reszta (tego towarzystwa); et hoc genus omne; por. tutti quanti

Czym jest e tutti quanti znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Eklampsja:
Porównanie rzucawka porodowa (połogowa, ciążowa), postać późnego zatrucia ciążowego. Etym. - n.z łaciny eclampsia 'jw.; konwulsje' z gr. éklampsis 'jasność; blask' od eklámpein 'świecić'; ek- zobacz eks e tutti quanti co znaczy.
Krzyżówka Ekshumacja:
Dlaczego wydobycie zwłok z grobu w celu przeniesienia ich w inne miejsce a. dokonania oględzin sąd.-lekarskich. Etym. - fr. exhumation 'jw.' od exhumer 'ekshumować' ze śrdw.z łaciny exhumare 'jp.'; zobacz eks e tutti quanti krzyżówka.
Co to jest Ekstrapolacja:
Jak lepiej wnioskowanie o tendencjach rozwojowych, relacjach, uwarunkowaniach, wartościach (zwł. funkcji mat.) na zewnątrz jakiegoś przedziału opierając się na znanych, zaobserwowanych tendencji, wartości i tym e tutti quanti co to jest.
Słownik Estuarium:
Kiedy estuarium szerokie, lejkowate ujście rzeki. Etym. - ?Xac. aestuarium 'jw.; droga morska; odlewisko' od aestus 'upał; sztorm; przypływ morza e tutti quanti słownik.
Czym jest Egzageracja:
Od czego zależy przesada. egzagerować przest. przesadzać, wyolbrzymiać, przejaskrawiać, przeholowywać. Etym. - ?Xac. exaggeratio 'podniesienie' od exaggerare 'nasypać; nagromadzać; powiększać'; zobacz eks e tutti quanti czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: