reformanda semper ecclesia co to jest
Co to znaczy ecclesia semper reformanda? Definicja ecclesia semper reformanda ?Xac., Kościół, który.

Czy przydatne?

Definicja ecclesia semper reformanda

Definicja z ang. ecclesia semper reformanda, z niem. ecclesia semper reformanda.

Co to znaczy ECCLESIA SEMPER REFORMANDA ecclesia semper reformanda ?Xac., Kościół, który się wciąż reformuje. Etym. - o protestantyzmie, który się ustawicznie rozwija poprzez podział (por. adwentysta, anabaptysta, anglikanin, antytrynitarze, baptysta, hugenoci, kalwinizm, kwakier, luteranizm, mennonita, metodysta, purytanin)

Czym jest ecclesia semper reformanda znaczenie w Znaczenie E .