co to jest
Co to jest EDR? Definicja EDR w złożeniach: geom. -ścian; figura, kryształ, posiadające ustaloną.

Czy przydatne?

Definicja EDR

Definicja z ang. EDR, z niem. EDR.

Co znaczy EDR: EDR w złożeniach: geom. -ścian; figura, kryształ, posiadające ustaloną liczbę ścian, na przykład oktaedr. Etym. - gr. hédra 'siedzenie; ława; rząd; miejsce'; por. efedra

Czym jest EDR znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Eskapada:
Definicja swawolna, lekkomyślna wyprawa; wycieczka z przygodami, wypad. eskapizm lit. ucieczka, oderwanie się od rzeczywistości; unikanie problemów współczesności. Etym. - fr. escapade 'wymknięcie się edr co to jest.
Co znaczy Eufonia:
Definicja przyjemne, harmonijne brzmienie (głosek); zharmonizowanie dźwięków mowy w wypowiedzi wierszem a. prozą. eufonium instrument muz. dęty ustnikowy, barytonowa odmiana tuby, stosowana gł. w orkiestrach edr definicja.
Co znaczy Emunctae Naris:
Definicja emunctae naris ?Xac., (osoba) o ostrym węchu; o dobrym rozeznaniu (zwł. cudzych błędów a. wad). Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 4, 8 edr co znaczy.
Co znaczy Eupatrydzi:
Definicja eupatrydzi staroż. szlachta, arystokracja gr.; arystokracja ateńska. Etym. - gr. eupatrídēs 'szlachetnie urodzony'; zobacz eu-; patēr zobacz patriarcha; -idēs zobacz ido edr słownik.
Co znaczy Eidofor:
Definicja projekcji obrazu TV na spory ekran, eidolon zobacz idol. eidos filoz. coś, co jest widziane a. przeczute; idea (u Platona); forma, esencja, rodzaj (u Arystotelesa); zdarzenie, definicja, wyobrażenie edr znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: