eduskunta co to jest
Co to jest Eduskunta? Definicja Eduskunta jednoizbowy parlament Finlandii. Słownik Eduskunta.

Czy przydatne?

Definicja Eduskunta

Definicja z ang. Eduskunta, z niem. Eduskunta.

Co znaczy EDUSKUNTA: Eduskunta jednoizbowy parlament Finlandii

Czym jest Eduskunta znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Eucharystia:
Porównanie wszystkich rel. chrześc. - chleb i wino, pojmowane jako sakrament ciała i krwi Chrystusa; komunia. Etym. - gr. eucharistía 'dziękczynienie' z eucháristos 'miły; przyjemny; wdzięczny'; zobacz eu eduskunta co znaczy.
Krzyżówka Ergo:
Dlaczego ergo ?Xac., (a) więc, (a) zatem, (a) przeto. ergo bibamus! ?Xac., pijmy więc (tytuł wiersza Goethego; ulubione zawołanie papieża Marcina IV, 1281-85 eduskunta krzyżówka.
Co to jest Ef Ef Efef:
Jak lepiej wyborny! wybornie! wyśmienity! wyśmienicie! Etym. - nm. (etwas aus dem) Effeff (verstehen, kennen, beherrschen) '(coś znać, umieć, opanować) precyzyjnie, gruntownie, idealnie'; w nm. języku kupieckim eduskunta co to jest.
Słownik Endotermy:
Kiedy endotermy, zwierzęta endotermiczne, których źródłem ciepła są mechanizmy zachodzące wewnątrz organizmu; por. ektotermy. Etym. - zobacz endo-; -term eduskunta słownik.
Czym jest Egzul:
Od czego zależy egzul dawn. wygnaniec, banita, wywołaniec. Etym. - ?Xac. ex(s)ul 'jw.' od ex solum (patriae) 'z ziemi (ojczystej)'; zobacz eks-; solum 'dno; grunt; ziemia'; patria 'ojczyzna'; por. patriarcha eduskunta czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: