edycja co to jest
Co to znaczy edycja? Definicja edycja wydanie, nakład (książki i tym podobne). edytorski wydawniczy.

Czy przydatne?

Definicja edycja

Definicja z ang. edition, z niem. Ausgabe.

Co to znaczy EDYCJA edycja wydanie, nakład (książki i tym podobne). edytorski wydawniczy. edytor wydawca. Etym. - ?Xac. editio 'wydanie' i późn.z łaciny editor 'wydawca' od ?Xac. edere 'wydawać; urodzić; proklamować; ogłosić'; e- 'wy-'; -dere od dare 'dawać'; por. inedita

Czym jest edycja znaczenie w Znaczenie E .