efekt co to jest
Co to znaczy efekt? Definicja sukces skutek, wynik, rezultat; wrażenie wywierane poprzez kogo a. co.

Czy przydatne?

Definicja efekt

Definicja z ang. effect, z niem. Wirkung.

Co to znaczy EFEKT sukces skutek, wynik, rezultat; wrażenie wywierane poprzez kogo a. co; fiz. zdarzenie. skuteczny efektywny, sprawny; ważny, faktyczny. efektowny zwracający na siebie uwagę, uderzający; bijący w oczy (zwł. niedrogą, niewybredną) elegancją, urodą. efektor narząd (mięsień, gruczoł) reagujący na podniety nerwowe odbierane przy udziale receptorów. Etym. - późn.z łaciny effectivus 'efektywny' z ?Xac. effectus 'osiągnięcie; rezultat' od efficere 'wykonać, dokonać; sporządzić', zobacz eks-; ficere od facere, zobacz fakcja

Czym jest efekt znaczenie w Znaczenie E .