efekt co to jest
Co to jest efekt? Definicja sukces skutek, wynik, rezultat; wrażenie wywierane poprzez kogo a. co.

Czy przydatne?

Definicja efekt

Definicja z ang. effect, z niem. Wirkung.

Co znaczy EFEKT: sukces skutek, wynik, rezultat; wrażenie wywierane poprzez kogo a. co; fiz. zdarzenie. skuteczny efektywny, sprawny; ważny, faktyczny. efektowny zwracający na siebie uwagę, uderzający; bijący w oczy (zwł. niedrogą, niewybredną) elegancją, urodą. efektor narząd (mięsień, gruczoł) reagujący na podniety nerwowe odbierane przy udziale receptorów. Etym. - późn.z łaciny effectivus 'efektywny' z ?Xac. effectus 'osiągnięcie; rezultat' od efficere 'wykonać, dokonać; sporządzić', zobacz eks-; ficere od facere, zobacz fakcja

Czym jest efekt znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Ezan:
Porównanie ezan zobacz minaret efekt co znaczy.
Krzyżówka Erato:
Dlaczego Erato mit. gr. Muza miłosnej literaturze i muzyki, przedstawiana z małą lirą. Etym. - gr. Eratō 'pożądana, namiętna; jw efekt krzyżówka.
Co to jest Eparchia:
Jak lepiej jednostka administracyjna w cesarstwie bizantyjskim, która przetrwała jeszcze we współczesnej Grecji jako część monarchii; diecezja w kościele wschodnim. Etym. - gr. eparchía 'namiestnictwo' od efekt co to jest.
Słownik Ein Teil Von Jener Kraft Die Stets Das Bose Will Und Stets Das Gute Schafft:
Kiedy Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft nm., cząstka owej siły, która ciągle pragnie złego, a ciągle dobro tworzy. Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Pracownia); Mefistofeles efekt słownik.
Czym jest Endlosung:
Od czego zależy Endlösung nm., dosł. 'rozwiązanie ostateczne', hitlerowski program masowej zagłady Żydów w Europie; plan systematycznego wytępienia jakiegoś narodu; ludobójstwo; por. Holocaust efekt czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: