egzorta co to jest
Co to jest egzorta? Definicja egzorta kazanie a. przemówienie relig. do określonego grona słuchaczy.

Czy przydatne?

Definicja egzorta

Definicja z ang. sermon, z niem. Predigt.

Co znaczy EGZORTA: egzorta kazanie a. przemówienie relig. do określonego grona słuchaczy, zwł. do młodzieży (szkolnej). Etym. - ?Xac. exhortatio 'pobudzenie; napomnienie' od exhortari 'zagrzewać'; zobacz eks-; hortari 'zachęcać'

Czym jest egzorta znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy English Spoken:
Porównanie English spoken z angielskiego:, [wym. inglisz spoukn] (tutaj) mówi się po angielsku (por. goworiat po-russki; man spricht deutsch; on parle français; se habla español; si parla italiano egzorta co znaczy.
Krzyżówka Eksudat:
Dlaczego wodnisty sok, wydzielony z korzenia rośliny (w wyniku ciśnienia korzeniowego) po odcięciu łodygi; med. wysięk. eksudacja tworzenie się, wydzielanie się eksudatu. Etym. - późn.z łaciny ex(s)udatio egzorta krzyżówka.
Co to jest Engagement:
Jak lepiej ãgażmã] umowa o pracę z aktorem teatr., video., RTV, ze śpiewakiem operowym i tym podobne Etym. - fr. 'zobowiązanie; przyjęcie na służbę; jw.; zaciąg do wojska' od engager, zobacz angażować egzorta co to jest.
Słownik Eksmisja:
Kiedy eksmisja przymusowe usuwanie kogoś z zajmowanego lokalu, gruntu, na mocy wyroku sąd. a. nakazu władz adm. Etym. - zobacz eks-; misja egzorta słownik.
Czym jest Epimenides:
Od czego zależy któremu nieobecność w okresie i miejscu jakichś wydarzeń wyszła na dobre, na korzyść; (por. Endymion; Rip Van Winkle). Etym. - kreteński cudotwórca i teolog (gr. Epimenídēs) z VII a. VI w. przed egzorta czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: