egzystencja co to jest
Co to znaczy egzystencja? Definicja egzystencja byt, istnienie, bytowanie; życie, warunki życia.

Czy przydatne?

Definicja egzystencja

Definicja z ang. existence, z niem. Bestehen.

Co to znaczy EGZYSTENCJA egzystencja byt, istnienie, bytowanie; życie, warunki życia, filoz. istnienie, rzeczywistość (przeciwstawna esencji). egzystować istnieć, być, żyć; mieć środki do życia. egzystencjalizm współcz. kierunek filoz. (od około 1930 r.), wg którego istnienie ludzkie (jedyny konkretny zupełnie byt) nie jest z góry wyznaczone, ale tworzone poprzez człowieka samego, przypadkowe, kruche, wypełnione troską i trwogą, ciążące ku Zgonu, otoczone nicością. egzystencjalny w odniesieniu istnienia. Etym. - późn.z łaciny ex(s)istentialis 'w odniesieniu bytu' od ex(s)istentia 'istnienie' z ex(s)istere 'wystąpić; zjawić się; stać się; istnieć'; zobacz eks-; sistere, zobacz asysta

Czym jest egzystencja znaczenie w Znaczenie E .