eklektyzm co to jest
Co to jest eklektyzm? Definicja eklektyzm filoz. łączenie w jedną (zazw. niespójną) całość teorii.

Czy przydatne?

Definicja eklektyzm

Definicja z ang. eclecticism, z niem. Eklektizismus.

Co znaczy EKLEKTYZM: eklektyzm filoz. łączenie w jedną (zazw. niespójną) całość teorii, koncepcji, pojęć i tez, wybranych z różnych kierunków filoz., mechanizmów, doktryn (por. synkretyzm); plast. tendencja łączenia różnych przedmiotów formy i treści innych epok i kierunków art., nie prowadząca do nowej syntezy; twórczość kompilacyjna, nieoryginalna. eklektyk. Etym. - gr. eklektikós 'wybierający' od eklégein 'wybierać'; ek- 'wy-'; légein, zobacz -log; log-; por. ekloga

Czym jest eklektyzm znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Experimentum Crucis:
Porównanie Xac., dosł. 'próba krzyża' (rodzaj sądu bożego); eksperyment decyzyjny, rozstrzygający. experimentum in corpore (a. anima) vili ?Xac., doświadczenie na ciele (duszy) lichej istoty (na przykład eklektyzm co znaczy.
Krzyżówka Euglena:
Dlaczego zool. klejnotka, rodzaj wiciowców obejmujący około 150 gatunków, o ciele wydłużonym, złożonym z jednej komórki, poruszającym się dzięki jednej wici. Etym. - n.z łaciny; zobacz eu-; glenē 'źrenica eklektyzm krzyżówka.
Co to jest Esparto:
Jak lepiej alfa, trawa ostnica; włókno z jej liści, stosowane na towary powroźnicze, obuwie, kosze, papier i tak dalej Etym. - hiszp. 'jw.' z ?Xac. spartum 'sitowie do wyrobu powrozów i koszy' od gr. spárton eklektyzm co to jest.
Słownik Eksces:
Kiedy eksces naruszenie porządku publicznego, wybryk, wyskok, wykroczenie. Etym. - ?Xac. excessus 'odejście; odchylnie' od excedere 'wyjść; wykroczyc'; zobacz eks-; cedere, zobacz cesja eklektyzm słownik.
Czym jest Eugenika:
Od czego zależy poglądów głoszący sposobność doskonalenia cech dziedzicznych człowieka poprzez stwarzanie warunków zachowujących i rozwijających cechy dodatnie, a ograniczających sposobność dziedziczenia cech eklektyzm czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: