eklektyzm co to jest
Co to znaczy eklektyzm? Definicja eklektyzm filoz. łączenie w jedną (zazw. niespójną) całość teorii.

Czy przydatne?

Definicja eklektyzm

Definicja z ang. eclecticism, z niem. Eklektizismus.

Co to znaczy EKLEKTYZM eklektyzm filoz. łączenie w jedną (zazw. niespójną) całość teorii, koncepcji, pojęć i tez, wybranych z różnych kierunków filoz., mechanizmów, doktryn (por. synkretyzm); plast. tendencja łączenia różnych przedmiotów formy i treści innych epok i kierunków art., nie prowadząca do nowej syntezy; twórczość kompilacyjna, nieoryginalna. eklektyk. Etym. - gr. eklektikós 'wybierający' od eklégein 'wybierać'; ek- 'wy-'; légein, zobacz -log; log-; por. ekloga

Czym jest eklektyzm znaczenie w Znaczenie E .