ekloga co to jest
Co to jest ekloga? Definicja ekloga drobny utwór poet. o charakterze sielanki pasterskiej.

Czy przydatne?

Definicja ekloga

Definicja z ang. eclogue, z niem. kurzes Lied.

Co znaczy EKLOGA: ekloga drobny utwór poet. o charakterze sielanki pasterskiej; pastorałka, idylla, bukolika, skotopaska; część justyniańskich zbiorów prawa rz., w przeróbce gr. (726 r.). Etym. - ?Xac. ecloga 'wybór; dobór' z gr. eklogē 'jp.' od eklégein, zobacz eklektyzm

Czym jest ekloga znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Eksudat:
Porównanie wodnisty sok, wydzielony z korzenia rośliny (w wyniku ciśnienia korzeniowego) po odcięciu łodygi; med. wysięk. eksudacja tworzenie się, wydzielanie się eksudatu. Etym. - późn.z łaciny ex(s)udatio ekloga co znaczy.
Krzyżówka Eucharystia:
Dlaczego wszystkich rel. chrześc. - chleb i wino, pojmowane jako sakrament ciała i krwi Chrystusa; komunia. Etym. - gr. eucharistía 'dziękczynienie' z eucháristos 'miły; przyjemny; wdzięczny'; zobacz eu ekloga krzyżówka.
Co to jest E Pluribus Unum:
Jak lepiej Xac., jedno uczynione z wielu, zwł. rząd narodowy utworzony poprzez zjednoczenie wielu stanów (napis na pieczęci i na wielu monetach USA). Etym. - z poematu ?Xac. Moretum (w. 104), przypisywnego ekloga co to jest.
Słownik Eksplikować:
Kiedy tłumaczyć, wyjaśniać; uzasadniać. eksploatator. eksploatować. eksplikacja. eksploatacja stosowanie, wyzyskiwanie (na przykład bogactw naturalnych); ogół operacji, których celem jest użytkowanie ekloga słownik.
Czym jest Elle Flotte Elle Hesite En Un Mot Elle Est Femme:
Od czego zależy elle flotte, elle hésite; en un mot, elle est femme fr., waha się, jest w rozterce, krótko mówiąc - jest kobietą. Etym. - z Racine'a (Athalie, 3, 3, 876 ekloga czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: