ekonom co to jest
Co to znaczy ekonom? Definicja ekonom dyspozytor, nadzorca robót folwarcznych w momencie feud. i.

Czy przydatne?

Definicja ekonom

Definicja z ang. steward, z niem. Steward.

Co to znaczy EKONOM ekonom dyspozytor, nadzorca robót folwarcznych w momencie feud. i kapitalizmu. ekonometria edukacja badająca (dzięki metod mat.-statyst.) ilościowe prawidłowości zachodzące w życiu gospodarczym. ekonomia zdolność racjonalnego gospodarowania, gospodarność, rządność, oszczędność; (e. polityczna) edukacja o prawach socjalnych rządzących produkcją, zamianą i rozdziałem dóbr materialnych; edukacja o gospodarowaniu ludzi żyjących we wzajemnej więzi socjalnej. ekonomizm materializm ekonomiczny, pogląd (gł. w 2. połowie XIX i na pocz. XX w.) usiłujący wyjaśnić zjawiska i przemiany społ. poprzez bezpośrednie sprowadzanie ich do podłoża ekon. i traktowanie mechanizmów ekon. jako jedynego czynnika rozwoju. ekonomika dyscyplina ekon., badająca związki i zależności w jakiejś gałęzi, dziedzinie gospodarki narod. (na przykład e. handlu, przemysłu, roln.); gospodarka; ekonomia polit. ekonomista. Etym. - śrdw.z łaciny oeconomia 'gospodarowanie' z gr. oikonomia 'jp.; oszczędność'; oikos, zobacz eko-; -nom

Czym jest ekonom znaczenie w Znaczenie E .