ekonom co to jest
Co to jest ekonom? Definicja ekonom dyspozytor, nadzorca robót folwarcznych w momencie feud. i.

Czy przydatne?

Definicja ekonom

Definicja z ang. steward, z niem. Steward.

Co znaczy EKONOM: ekonom dyspozytor, nadzorca robót folwarcznych w momencie feud. i kapitalizmu. ekonometria edukacja badająca (dzięki metod mat.-statyst.) ilościowe prawidłowości zachodzące w życiu gospodarczym. ekonomia zdolność racjonalnego gospodarowania, gospodarność, rządność, oszczędność; (e. polityczna) edukacja o prawach socjalnych rządzących produkcją, zamianą i rozdziałem dóbr materialnych; edukacja o gospodarowaniu ludzi żyjących we wzajemnej więzi socjalnej. ekonomizm materializm ekonomiczny, pogląd (gł. w 2. połowie XIX i na pocz. XX w.) usiłujący wyjaśnić zjawiska i przemiany społ. poprzez bezpośrednie sprowadzanie ich do podłoża ekon. i traktowanie mechanizmów ekon. jako jedynego czynnika rozwoju. ekonomika dyscyplina ekon., badająca związki i zależności w jakiejś gałęzi, dziedzinie gospodarki narod. (na przykład e. handlu, przemysłu, roln.); gospodarka; ekonomia polit. ekonomista. Etym. - śrdw.z łaciny oeconomia 'gospodarowanie' z gr. oikonomia 'jp.; oszczędność'; oikos, zobacz eko-; -nom

Czym jest ekonom znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy El Nino:
Porównanie El Niño [wym. ninio] hiszp. dosł. 'dziecko', wypływ zimnej wody na powierzchnię morza, zdarzający się niemal co rok na wsch. Pacyfiku, pozwalający na obfite połowy ryb ekonom co znaczy.
Krzyżówka Euskara:
Dlaczego euskara baskij., język baskijski ekonom krzyżówka.
Co to jest Elokwencja:
Jak lepiej wymowy, wymowność, zdolność łatwego i przekonywającego wysławiania się; krasomówstwo. elokwentny. Etym. - ?Xac. eloquentia 'jw.' od eloqui 'wymawiać; wygłaszać'; e- zobacz eks-; lokucja ekonom co to jest.
Słownik Extremes Se Touchent:
Kiedy extrêmes se touchent zobacz les extrêmes se touchent. extremis malis extrema remedia ?Xac., na krańcowe zło ostateczne środki (leki ekonom słownik.
Czym jest Ekosfera:
Od czego zależy wokół gwiazdy, dająca krążącym ewentualnie w obrębie tej strefy planetom takie warunki pod względem temp., Iż (przy spełnieniu innych warunków) mogłoby na tych planetach powstać życie. ekosystem ekonom czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: