ekskomunika co to jest
Co to jest ekskomunika? Definicja ekskomunika kośc. kara poprawcza, klątwa; zobacz cenzura (por.

Czy przydatne?

Definicja ekskomunika

Definicja z ang. excommunication, z niem. Exkommunikation.

Co znaczy EKSKOMUNIKA: ekskomunika kośc. kara poprawcza, klątwa; zobacz cenzura (por. absolucja, anatema). Etym. - późn.z łaciny excommunicatio 'wyłączenie ze społeczności'; od excommunicare 'wyłączyć ze społeczności'; zobacz eks-; communicare zobacz komunikować

Czym jest ekskomunika znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Edyl:
Porównanie Rzymie - urzędnik sprawujący nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem miasta, pracami publicznymi, dostawą zboża, zaopatrzeniem igrzysk publicznych, wykonujący jurysdykcję karną (i cywilno-handl ekskomunika co znaczy.
Krzyżówka Egzempcja:
Dlaczego kanonicznym przeniesienie osoby a. zespołu (zazw. zakonu) spod jurysdykcji jednego przełożonego Kośc. pod władzę innego, zazwyczaj wyżej postawionego. Etym. - ?Xac. exemptio 'wybranie; wyjęcie' od ekskomunika krzyżówka.
Co to jest Elew:
Jak lepiej wychowanek; uczeń szkoły wojskowej. elewator pionowy przenośnik kubełkowy do przeładowywania materiałów sypkich; spich(le)rz, magazyn zbożowy. elewon lotn. sterolotka, usterzenie kombinowane ekskomunika co to jest.
Słownik Epitaza:
Kiedy część sztuki rozwijająca kluczowy wątek, cechująca się wzrostem napięcia i powikłań, które prowadzą ku katastrofie; por. katastaza; katastrofa; protaza. Etym. - gr. epítasis 'rozciąganie ekskomunika słownik.
Czym jest Eksterytorialność:
Od czego zależy zakrajowość, wyłączenie spod jurysdykcji danego państwa przebywających na jego terytorium przedstawicieli innego państwa a. należących do niego rzeczy (ruchomości, mieszkań, posesji, statków i tak ekskomunika czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: