eksplikować co to jest
Co to znaczy eksplikować? Definicja eksplikować przest. tłumaczyć, wyjaśniać; uzasadniać.

Czy przydatne?

Definicja eksplikować

Definicja z ang. eksplikować, z niem. eksplikować.

Co to znaczy EKSPLIKOWAĆ eksplikować przest. tłumaczyć, wyjaśniać; uzasadniać. eksploatator. eksploatować. eksplikacja. eksploatacja stosowanie, wyzyskiwanie (na przykład bogactw naturalnych); ogół operacji, których celem jest użytkowanie urządzeń w zakładach pracy; wyzysk, przywłaszczanie sobie owoców cudzej pracy, zwł. najemnej. Etym. - fr. exploitation 'użytkowanie; wyzysk' (od exploiter 'eksploatować' z ?Xac. explicitus 'rozwinięty; tłumaczony') i explicatio 'rozwinięcie; tłumaczenie' z explicare 'rozkładać; tłumaczyć'; zobacz eks-; plicare 'składać'; por. aplikacja; explicite

Czym jest eksplikować znaczenie w Znaczenie E .