eksport co to jest
Co to jest eksport? Definicja eksport wywóz za granicę towarów, kapitałów, usług; por. import.

Czy przydatne?

Definicja eksport

Definicja z ang. export, z niem. Export.

Co znaczy EKSPORT: eksport wywóz za granicę towarów, kapitałów, usług; por. import. eksporter kraj, przedsiębiorstwo, które eksportuje, sprzedaje, wywozi wyroby i tym podobne za granicę. eksportacja (uroczyste) wyprowadzenie zwłok na miejsce, gdzie spoczywać mają przed pogrzebem. Etym. - ?Xac. exportatio 'wyprowadzenie; wywóz' od exportare 'wynosić; wywozić'; zobacz eks-; porto 2

Czym jest eksport znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Ementaler:
Porównanie ementaler zobacz emmentaler eksport co znaczy.
Krzyżówka Endemia:
Dlaczego stale występująca w danej okolicy; por. epidemia. endemiczny biol., med. miejscowy, lokalny, właściwy danemu terenowi. Etym. - gr. endēmía 'zamieszkiwanie; pozostawanie' od éndēmos 'miejscowy eksport krzyżówka.
Co to jest East Coast Jazz:
Jak lepiej wym. i:st koust] z angielskiego:, 'jazz Wsch. Wybrzeża (USA)', kierunek ekspresyjny jazzu nowoczesnego uprawiany (poprzez Johna Gillespiego, Duke Ellingtona i in.) w 50. latach XX w. na wsch eksport co to jest.
Słownik Egzarcha:
Kiedy wsch. - metropolita; głowa cerkwi bułg. od r. 1870 (od 1953 - patriarcha). Etym. - późn.z łaciny exarchus 'wyższy duchowny w dawn. Kośc. rz.' z ?Xac.gr. éxarchos 'wyższy urzędnik krajów. w cesarstwie eksport słownik.
Czym jest Epistemologia:
Od czego zależy edukacja o wiedzy (poznaniu); filoz. gnoseologia, teoria poznania, zajmująca się możliwościami, granicami i zasięgiem poznania ludzkiego i jego prawdziwością. Etym. - gr. epistēmē 'wiedza; zdolność eksport czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: