elekcja co to jest
Co to jest elekcja? Definicja elekcja powoływanie dostojników świeckich, duchownych i monarchów w.

Czy przydatne?

Definicja elekcja

Definicja z ang. election, z niem. Wahl.

Co znaczy ELEKCJA: elekcja powoływanie dostojników świeckich, duchownych i monarchów w drodze obioru; obiór (zwł. króla). elekcyjni królowie - obierani poprzez ogół szlachty (w Polsce od 1572 r.). elektorat polit., wyborcy; ogół wyborców. elektor hist. wyborca; w dawn. Rzeszy Niemieckiej tytuł książąt mających przywilej obierania cesarza. Etym. - ?Xac. electio 'wybór; selekcja' od eligere 'wybierać'; e- zobacz eks-; -ligere od legere, zobacz legenda

Czym jest elekcja znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Eliasza Płaszcz:
Porównanie objęcie po kimś urzędu, stanowiska; przekazanie komuś swojej funkcji, swego urzędu. Etym. - wg Biblii (3. Ks. władca., 19, 19); prorok Eliasz, powołując Elizeusza na własne miejsce, zarzuca nań swój elekcja co znaczy.
Krzyżówka Ex Abrupto:
Dlaczego niespodzianie, znienacka; nagle, od razu. ex aequo ?Xac., [wym. eksekwo] jednakowo, w ten sam sposób (dla obu), w równej mierze, na równi, równo. ex aequo et bono ?Xac., dosł. wg tego, co słuszne i elekcja krzyżówka.
Co to jest Epoda:
Jak lepiej starogr. - strofa, dystych jambiczny (a. jambiczno-daktyliczny) o drugim wersie krótszym; utwór złożony z takich dystychów; w starogr. liryce chóralnej - trzeci człon następujący po strofie i elekcja co to jest.
Słownik Ecru:
Kiedy kolor naturalny płótna nie bielonego: szarawożółty, bledszy i bardziej zielonkawy niż chamois a. kość słoniowa. Etym. - fr. 'nie bielony; surowy (jedwab)'; zobacz eks-; cru 'surowy' z ?Xac. crudus elekcja słownik.
Czym jest Egzogeniczny:
Od czego zależy egzogeniczny pochodzący z zewnątrz, spowodowany poprzez impulsy zewnętrzne; por. endogeniczny. Etym. - zobacz egzo-; -gen elekcja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: