lamma sabachthani co to jest
Co to znaczy eli eli lamma sabachthani? Definicja eli, eli lamma sabachthani? hebr., Boże, Boże.

Czy przydatne?

Definicja eli eli lamma sabachthani

Definicja z ang. If if lamma sabachthani, z niem. Wenn wenn lamma sabachthani.

Co to znaczy ELI ELI LAMMA SABACHTHANI eli, eli lamma sabachthani? hebr., Boże, Boże, czemuś mnie opuścił? Etym. - wg Biblii (Ew. wg Mat. 27, 46; wg Marka 15, 34) skarga Chrystusa na krzyżu; cytat z Psalmów (22, 2)

Czym jest eli eli lamma sabachthani znaczenie w Znaczenie E .