co to jest
Co to jest em? Definicja em- zobacz en. Słownik I: ich co to jest.

Czy przydatne?

Definicja em

Definicja z ang. I, z niem. ich.

Co znaczy EM: em- zobacz en

Czym jest em znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy EMIA:
Porównanie EMIA w złożeniach: -krwistość; stan charakteryzujący się posiadaniem krwi o ustalonych cechach a. składzie. Etym. - zobacz hema(to)-; por. anemia; leukemia; tularemia; uremia em co znaczy.
Krzyżówka Emancypacja:
Dlaczego uwolnienie (się) od zależności, poddaństwa, ucisku; usamodzielnienie, uniezależnienie; uzyskanie równouprawnienia (na przykład poprzez kobiety). emancypantka zwolenniczka, bojowniczka em krzyżówka.
Co to jest Edredon:
Jak lepiej morskie (kaczka edredonowa i edredon okazały) zamieszkujące płn. wybrzeża półkuli płn.; puch tych kaczek; (w l.mn.) przest. pierzyna, becik, posłanie z tego puchu. Etym. - fr. édredon 'jw.' z isl em co to jest.
Słownik Emigracja:
Kiedy wychodźstwo; środowisko, ogół emigrantów, wychodźców, osób, które przesiedliły się do obcego państwie; por. migracja. emigrować. Etym. - późn.z łaciny emigratio 'wyprowadzenie się' i emigrans dpn em słownik.
Czym jest Eklektyzm:
Od czego zależy łączenie w jedną (zazw. niespójną) całość teorii, koncepcji, pojęć i tez, wybranych z różnych kierunków filoz., mechanizmów, doktryn (por. synkretyzm); plast. tendencja łączenia różnych przedmiotów em czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: