emancypacja co to jest
Co to znaczy emancypacja? Definicja emancypacja uwolnienie (się) od zależności, poddaństwa, ucisku.

Czy przydatne?

Definicja emancypacja

Definicja z ang. emancipation, z niem. Emanzipation.

Co to znaczy EMANCYPACJA emancypacja uwolnienie (się) od zależności, poddaństwa, ucisku; usamodzielnienie, uniezależnienie; uzyskanie równouprawnienia (na przykład poprzez kobiety). emancypantka zwolenniczka, bojowniczka równouprawnienia kobiet; por. sufrażystka. emancypować (się). Etym. - ?Xac. emancipatio 'uwolnienie syna spod władzy ojca' od emancipare 'oswobodzić; uwolnić'; e- zobacz eks-; mancipare 'sprzedać; pozbyć się' od manceps 'kupujący, poręczyciel'; man- od manus, zobacz manuał; -ceps od capere, zobacz antycypacja

Czym jest emancypacja znaczenie w Znaczenie E .