embargo co to jest
Co to znaczy embargo? Definicja embargo zajęcie a. zatrzymanie poprzez kraj mienia innego państwa.

Czy przydatne?

Definicja embargo

Definicja z ang. embargo, z niem. Embargo.

Co to znaczy EMBARGO embargo zajęcie a. zatrzymanie poprzez kraj mienia innego państwa, zwł. (ładunku) statków; zakaz wywozu pewnych towarów a. kapitałów do danego państwie a. ekipy państw; w dziennikarstwie - zakaz publikowania jakiejś informacje (wywiadu, przemówienia i tym podobne) przed ustalonym dniem i godziną. Etym. - hiszp. 'zajęcie; sekwestracja' od embargar 'przeszkadzać; powstrzymywać; konfiskować'; em- zobacz in- 2; -bargar z późn.z łaciny barra 'bariera'

Czym jest embargo znaczenie w Znaczenie E .