emfiteuza co to jest
Co to znaczy emfiteuza? Definicja emfiteuza prawn. przyjęcie (tytułem najmu) do użytku i uprawy.

Czy przydatne?

Definicja emfiteuza

Definicja z ang. emphyteusis, z niem. Erbpacht.

Co to znaczy EMFITEUZA emfiteuza prawn. przyjęcie (tytułem najmu) do użytku i uprawy ugoru a. gruntu zaniedbanego; w prawie rz. - dziedziczne i pozbywalne prawo do trwałego dzierżawienia cudzego gruntu. Etym. - gr. emphýteusis 'jw.' z emphyteúein 'zasadzać rośliny'; em- 'w co'; phyteúein 'sadzić' od phytón, zobacz -fit(o)

Czym jest emfiteuza znaczenie w Znaczenie E .