emocja co to jest
Co to jest emocja? Definicja emocja uczucie; wzruszenie, podniecenie, wzburzenie; przeżycie.

Czy przydatne?

Definicja emocja

Definicja z ang. emotion, z niem. Emotion.

Co znaczy EMOCJA: emocja uczucie; wzruszenie, podniecenie, wzburzenie; przeżycie uczuciowe (gniew, strach, radość, żal i tym podobne). emocjonalny skłonny do wzruszeń; wywołujący wzruszenia; uczuciowy. Etym. - fr. émotion 'wzruszenie' z émouvoir 'poruszać; wzruszać' od ?Xac. e(x)movēre 'poruszać; odsyłać'; zobacz eks-; mocja

Czym jest emocja znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Etykieta:
Porównanie obowiązujący sposób zachowania się (na przykład dyplomatów); ceremoniał dworski; konwenans towarzyski; nalepka a. szyldzik na towarze a. opakowaniu ze znakiem fabr., oznaczeniem nazwy producenta emocja co znaczy.
Krzyżówka Ekipa:
Dlaczego grupa drużyna; zespół ludzi wyznaczonych do wykonania jakiegoś zadania. Etym. - fr. équipe 'jw.', 'oddział, patrol', od équiper 'oporządzać; wyposażać' pochodzenia germ.; por. ekwipaż emocja krzyżówka.
Co to jest Enjambement:
Jak lepiej ãżãbmã] poet. przerzutnia, przerzucenie do następnej linijki (wersu) części zdania, części członu zdania a. zwrotu, powodujące (zamierzoną) niezgodność, sprzeczność, pomiędzy intonacją składniową emocja co to jest.
Słownik En Trois Quarts:
Kiedy en trois quarts [wym. ã truakar] (twarz, postać, widziana) z ukosa (nie z przodu i nie z profilu). Etym. - fr. 'w trzech czwartych emocja słownik.
Czym jest Encyklopedia:
Od czego zależy wydawnictwo, dzieło, będące zbiorem (ułożonym alfabetycznie a. wg zagadnień) informacje ze wszystkich (e. ogólna albo powszechna) a. z nie wszystkich (e. szczególna) dziedzin wiedzy; zestaw emocja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: