co to jest
Co to jest emu? Definicja emu ogromny biegający ptak pod rząd strusi australijskich. Etym.

Czy przydatne?

Definicja emu

Definicja z ang. emu, z niem. Emu.

Co znaczy EMU: emu ogromny biegający ptak pod rząd strusi australijskich. Etym. - (?) port. ema

Czym jest emu znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Echolalia:
Porównanie psych. mimowolne, automatyczne powtarzanie zasłyszanych dźwięków, słów, zwrotów. echolokacja biol. umiejętność nie wszystkich zwierząt (na przykład nietoperzy) do ustalania położenia otaczających je emu co znaczy.
Krzyżówka Ekspresja:
Dlaczego uzewnętrznianie przeżyć; zewn. oznaka uczuć; (siła) słowo(u), wyrazistość. ekspresjonizm kierunek w sztuce i lit. (zwł. nm. 1910-25), który, przeciwstawiając się naturalizmowi i impresjonizmowi emu krzyżówka.
Co to jest Egzegeza:
Jak lepiej objaśnianie, wyjaśnienie, interpretacja, zwł. tekstów staroż., na przykład Biblii; por. hermeneutyka. egzegeta. Etym. - gr. eksēgesis 'objaśnianie' i eksēgētēs 'objaśniacz'; z eksēgeísthai 'objaśniać emu co to jest.
Słownik Epater Le Bourgeois:
Kiedy fr., zadziwić mieszczucha; por. pour epater... epatować przest. zadziwić, zdumiewać; (chcieć) zafrapować, oszołomić, zaskoczyć, zaimponować, zgorszyć. Etym. - fr. épater 'utrącić nóżkę (kieliszka emu słownik.
Czym jest Euterpe:
Od czego zależy Euterpe mit. gr. Muza pieśni lirycznej, gry na flecie i chóru tragicznego, przedstawiana z aulosem. Etym. - gr. Eutérpē 'dobrze się ciesząca; jw emu czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: