enjambement co to jest
Co to znaczy enjambement? Definicja enjambement [wym. ãżãbmã] poet. przerzutnia, przerzucenie do.

Czy przydatne?

Definicja enjambement

Definicja z ang. enjambement, z niem. Anjambement.

Co to znaczy ENJAMBEMENT enjambement [wym. ãżãbmã] poet. przerzutnia, przerzucenie do następnej linijki (wersu) części zdania, części członu zdania a. zwrotu, powodujące (zamierzoną) niezgodność, sprzeczność, pomiędzy intonacją składniową zdania i intonacją wiersza. Etym. - fr. 'przestąpienie; przejście; wkroczenie (na co); jw.' z enjamber 'przekroczyć'; zobacz en-; jambe 'noga' z późn.z łaciny gamba 'pęcina; noga końska' od gr. kampē 'staw, przegub'

Czym jest enjambement znaczenie w Znaczenie E .