enklityka co to jest
Co to jest enklityka? Definicja enklityka słowo nieakcentowany, ale tworzący z poprzednim wyrazem.

Czy przydatne?

Definicja enklityka

Definicja z ang. enclitic, z niem. enklitischer.

Co znaczy ENKLITYKA: enklityka słowo nieakcentowany, ale tworzący z poprzednim wyrazem (akcentowanym) całość akcentową (na przykład "wejdź no"); por. proklityka. Etym. - gr. enklitikē 'nachylenie; jw.' od enklínein 'nachylać; wymawiać enklitycznie'; zobacz en-; klínein; zobacz kliniczna

Czym jest enklityka znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Euge Poeta:
Porównanie euge, pisarz! ?Xac., brawo poeto! Etym. - z Satyr, 1, 75, Persjusza enklityka co znaczy.
Krzyżówka Eksplikować:
Dlaczego tłumaczyć, wyjaśniać; uzasadniać. eksploatator. eksploatować. eksplikacja. eksploatacja stosowanie, wyzyskiwanie (na przykład bogactw naturalnych); ogół operacji, których celem jest użytkowanie enklityka krzyżówka.
Co to jest Erg:
Jak lepiej jednostka pracy i energii; robota wykonana poprzez siłę 1 dyny na drodze 1 cm. 2. pustynia płn.afrykańska pokryta piaskami lotnymi a. zamarłymi, pod skorupą wapienną a. solną. Etym. - 1. gr. érgon enklityka co to jest.
Słownik Ekipa:
Kiedy grupa drużyna; zespół ludzi wyznaczonych do wykonania jakiegoś zadania. Etym. - fr. équipe 'jw.', 'oddział, patrol', od équiper 'oporządzać; wyposażać' pochodzenia germ.; por. ekwipaż enklityka słownik.
Czym jest Ecriture Automatique:
Od czego zależy automatique fr., zapis automatyczny. Etym. - z André Bretona (Drugi manifest surrealizmu; 1930 r.), który usiłował za jego pomocą odtworzyć "faktyczny bieg myśli" pod progiem świadomości enklityka czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: