enkomion co to jest
Co to jest enkomion? Definicja enkomion wiersz pochwalny, mowa pochwalna, panegiryk; por. elogium.

Czy przydatne?

Definicja enkomion

Definicja z ang. enkomion, z niem. enkomion.

Co znaczy ENKOMION: enkomion wiersz pochwalny, mowa pochwalna, panegiryk; por. elogium. Etym. - - gr. 'pochwalna pieśń chóralna (ku czci gospodarza uczty, zwycięzcy i tym podobne); jw.';zobacz en-; -kōmion od komos 'biesiada; uroczystość'

Czym jest enkomion znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Elipsa:
Porównanie płaska zamknięta, miejsce geom. punktów, których suma odległości od dwóch punktów stałych (ognisk elipsy) jest stała i równa; jęz. wyrzutnia, opuszczenie w zdaniu wyrazów, których można się domyślić enkomion co znaczy.
Krzyżówka Empire De Facades:
Dlaczego un) empire de façades fr., fasadowe cesarstwo; por. potiomkinowskie wsie. Etym. - z podróżnika fr. Astolphe de Custine (Rosja w 1839 r.), 1843 r enkomion krzyżówka.
Co to jest Emporium:
Jak lepiej Grecji i Rzymie - miejsce zamiany handl., zwł. powiązane z portem; amer. centrum handl. a. ogromny dom handl., magazyn wielobranżowy. Etym. - ?Xac. z gr. empórion 'plac handl.' od émporos 'podróżny enkomion co to jest.
Słownik Extemporale:
Kiedy extemporale zobacz ekstemporale enkomion słownik.
Czym jest Egzekucja:
Od czego zależy wyroku (kary cielesnej, chłosty; kary Zgonu); przymusowe ściąganie należności od dłużnika, licytacja. egzekwować wymagać wykonania czego; zrealizować co, wykonać; dokonać egzekucji (adm.; sąd enkomion czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: