entymemat co to jest
Co to znaczy entymemat? Definicja entymemat log. wnioskowanie a. skrócony sylogizm, gdzie brak.

Czy przydatne?

Definicja entymemat

Definicja z ang. entymemat, z niem. entymemat.

Co to znaczy ENTYMEMAT entymemat log. wnioskowanie a. skrócony sylogizm, gdzie brak jednej z przesłanek (entymematycznej, domyślnej); (w arystotelizmie:) sylogizm retoryczny prawdopodobny i przekonywający, lecz, być może, nieprawidłowy. Etym. - gr. enthýmēma 'jw.' od enthymeísthai 'rozważać; uwzględniać'; zobacz en-; thymós 'umysł'

Czym jest entymemat znaczenie w Znaczenie E .